Daily Archives 09/23/2017

Oddziaływanie władz publicznych na wydatkowanie środków

Do klasycznych podziałów wydatków publicznych należy ich podział ze względu na przeznaczenie na cele bieżące oraz na cele średnio- i długookresowe. W oparciu o to kryterium rozróżnia się:

przeczytaj resztę