Instytucjonalne podstawy polityki fiskalnej

Realizacja wymienionych głównych celów polityki fiskalnej: zaspokojenie popytu władz publicznych na pieniądz, a w konsekwencji realizacja funkcji władz publicznych, jak też wykorzystywanie instrumentów polityki fiskalnej do celów polityki ekonomicznej i społecznej, wymaga dobrze rozwiniętych instytucjonalnych podstaw prowadzenia tej polityki. Chodzi w szczególności o:

– 1) dobrze skonstruowany i rozwinięty system podatkowy,

– 2) skuteczny aparat skarbowy,

– 3) sprawne procedury legislacyjne,

– 4) dobrze rozwinięte instytucje publiczne.

Pamiętanie o tych elementarnych warunkach sprawnego działania polityki fiskalnej jest szczególnie konieczne w krajach wchodzących na drogę posługiwania się instrumentami polityki fiskalnej.

Znaczenia dobrze skonstruowanego systemu podatkowego dla osiągania celów fiskalnych i pozafiskalnych nie trzeba specjalnie argumentować. Od tego, jakie rodzaje podatków stosuje się, zwłaszcza w jakim stopniu stosuje się podatki pośrednie i podatki bezpośrednie, od tego, czy władze publiczne stwarzają preferencje podatkowe dla przedsiębiorstw inwestujących, tworzących nowe miejsca pracy, inwestujących w ochronę środowiska naturalnego itd., zależy stymulacyjne lub hamujące oddziaływanie państwa na aktywność podmiotów. Z kolei budowa skal podatkowych może – o czym już wiemy – wpływać łagodząco na wahania cyklu koniunkturalnego.

Warunkiem skutecznej polityki fiskalnej jest też dobrze zbudowany i sprawnie funkcjonujący aparat skarbowy, który tworzą zarówno jednostki skarbowe wymierzające i egzekwujące należności skarbowe, jak i jednostki kontroli skarbowej. Od działalności aparatu skarbowego zależy nie tylko ile dochodów wpłynie na rachunki władz publicznych, ale też w jakim stopniu obowiązujące podatki są parametrem decyzyjnym dla wszystkich podmiotów gospodarujących oraz czy ciężary podatkowe są rozłożone sprawiedliwie. Należy pamiętać, że aparat skarbowy z natury rzeczy jest narażony na korumpowanie ze strony podatników. Dlatego też w wielu systemach fiskalnych prowadzi się taką politykę kadrową i płacową, która – oprócz ewentualnej odpowiedzialności karnej za uleganie korupcji – zapewnia pracownikom relatywnie wysokie dochody, aby groźba utraty dobrze płatnej pracy skutecznie zniechęcała urzędników skarbowych do korupcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>