Finanse agencji władz publicznych – kontynuacja

Agencje publiczne mające osobowość prawną mogą znacznie sprawniej realizować gospodarcze cele państwa i władz samorządowych. Wyraża się to w bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów, gdyż część wydatkowanych środków powraca do agencji, a te, które wydatkowane są definitywnie, są – na ogół – związane z realizowaniem statutowych celów agencji. A oto przykłady celów, dla których powołuje się agencje władz publicznych:

– popieranie rozwoju małej przedsiębiorczości, wspomaganie restrukturyzacji przemysłu,

– wspomaganie zmian strukturalnych w rolnictwie,

– przyspieszanie przekształceń własnościowych w gospodarce,

– promowanie rozwoju regionalnego,

– wspomaganie inwestycji w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

– popieranie rozwoju infrastruktury mieszkaniowej.

Przeglądu agencji władz publicznych oraz oceny ich działalności dokonam na przykładzie agencji, które działają w Polsce, w drugiej części pracy. Będzie to o tyle interesujące, że rozważania te prowadzę w kontekście budowy systemu finansów publicznych w nowych warunkach ustrojowych. Na tym tle interesujące jest pytanie, w jakim stopniu agencje władz publicznych w Polsce realizują funkcje wykształcone w krajach o zaawansowanej gospodarce rynkowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>