Struktura systemu finansów publicznych – kontynuacja

W przekroju instytucjonalnym system finansów publicznych tworzą fundusze przyjmujące najczęściej formę:

– 1) budżetu państwa,

– 2) budżetów samorządowych szczebla podstawowego lub wyższego (powiatu samorządowego, regionu samorządowego),

– 3) funduszy ubezpieczeń społecznych,

– 4) pozostałych funduszy publicznych,

– 5) fundacji publicznych,

W przekroju instrumentalnym funkcjonowanie systemu finansów publicznych zapewniają następujące narzędzia:

– 1) podatki centralne,

– 2) podatki lokalne,

– 3) opłaty,

– 4) cła,

– 5) dochody z majątku publicznego (np. dywidendy, renty),

– 6) składki na ubezpieczenie społeczne,

– 7) subwencje,

– 8) dotacje,

– 9) kredyty państwowe i pożyczki publiczne.

Do innych elementów – które umownie można nazwać technicznym i – warunkujących funkcjonowanie systemu finansów publicznych należą m.in.:

– 1) klasyfikacja budżetowa,

– 2) procedura budżetowa,

– 3) postępowanie podatkowe,

– 4) metody planowania dochodów i wydatków.

Obecnie skoncentruję uwagę na instytucjonalnym przekroju systemu finansów publicznych. Charakteryzując poszczególne elementy systemu będę wielokrotnie nawiązywać do przekroju podmiotowego i przekroju prawnego systemu finansów publicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>