Bilans Banku Anglii – kontynuacja

W celu pokrycia deficytu budżetowego Bank Anglii przeprowadza emisję nowych obligacji państwowych oraz dokonuje – w imieniu rządu – konwersji starych pożyczek. Bank nie bierze udziału w publicznej subskrypcji tych pożyczek, ale jednak nie sprzedane pożyczki są przejmowane przez Departament Emisyjny i sprzedawane później na rynkach finansowych.

W celu określenia roli Banku Anglii w finansowaniu bieżącego deficytu budżetowego przedstawię saldo budżetu państwa oraz sposób jego finansowania. W statystyce brytyjskiej obok pojęcia deficyt budżetu używa się terminu „zapotrzebowanie rządu centralnego na pożyczki” (Central Government Borrowing Requirement)-, jest to wielkość zbliżona do deficytu budżetowego.

Tablica 16 przedstawia udział Banku Anglii w zaspokajaniu potrzeb pożyczkowych rządu w latach fiskalnych 1981-1993. Zwracam uwagę, że dodatnie wartości w rubryce „zapotrzebowanie…” oznaczają występowanie deficytu budżetowego, którego konsekwencją są potrzeby pożyczkowe rządu, natomiast ujemne wartości oznaczają wystąpienie nadwyżki budżetowej.

Dane zawarte w tablicy 16 potwierdzają wcześniejsze oceny odnośnie do roli Banku Anglii w finansowaniu bieżącego deficytu budżetowego. W analizowanym okresie udział Banku Anglii, a ściślej Departamentu Bankowego, w pokrywaniu potrzeb finansowych rządu był albo żaden, co wyrażało się zmniejszeniem zadłużenia rządu w banku centralnym (znak ujemny), albo minimalny. Wyjątkiem jest rok fiskalny 1984/1985, w którym prawie połowa potrzeb pożyczkowych rządu została zaspokojona przez Departament Bankowy. Jednakże już w następnym roku fiskalnym zadłużenie netto rządu w Banku Anglii radykalnie spadło mimo występowania znacznego deficytu budżetowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>