Kryteria przy ocenie finansów publicznych w Polsce

Jeżeli powyższe rozważania odnieść do systemu finansów publicznych w Polsce, to można – uprzedzając nieco dalsze rozważania – stwierdzić, że zmiany, jakie zaszły w sferze finansów, oznaczają zanikanie starego systemu, ale nie dokonuje się to w sposób rewolucyjny. Zmiany te są jednak tak głębokie, że tworzy się nowa jakość, czyli nowy system finansów publicznych. Do oceny procesu budowy oraz stanu systemu finansów publicznych w Polsce będę stosować następujące kryteria:

– 1) istnienie lub brak koncepcji systemu finansów publicznych w Polsce, której byłyby podporządkowane wprowadzane zmiany,

– 2) skuteczność systemu finansów publicznych rozumiana jako zdolność do realizacji celów oraz zadań polityki gospodarczej i społecznej państwa w szczególnych warunkach transformacji ustroju ekonomicznego,

– 3) wewnętrzna zgodność systemu finansów publicznych,

– 4) stopień skomplikowania systemu finansów publicznych,

– 5) tempo zmian w systemie finansów publicznych w stosunku do innych zmian systemowych,

– 6) względna trwałość nowych rozwiązań (elementów) systemu (przyjęcie tego kryterium zamiast kryterium stabilności systemu finansów publicznych wynika stąd, że system nie jest jeszcze w pełni ukształtowany).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>