Category Praktyka

Postulat stabilności reguł polityki fiskalnej

Cechą dobrej polityki fiskalnej jest też stabilność zasad. Jest ona warunkiem racjonalnego zachowania się podmiotów gospodarczych, daje podstawę podejmowania decyzji średnio- i długookresowych. W stabilności reguł polityki fiskalnej zainteresowane są więc: przedsiębiorstwa krajowe, gospodarstwa domowe, inwestorzy zagraniczni, władze samorządowe itd. Zainteresowanie to wynika z faktu, że muszą oni mieć wiedzę odnośnie do przewidywanych podatków, udziału władz samorządowych w dochodach władz centralnych, opodatkowaniu dochodów transferowanych za granicę itd.

przeczytaj resztę