Category Teoria

Chcesz mieć pewność, iż twoja firma nie będzie miała problemu z zachowaniem stabilizacji finansowej? – faktura

Chcesz mieć pewność, iż twoja firma nie będzie miała problemu z zachowaniem stabilizacji finansowej? Czy zdajesz sobie sprawę, że najczęściej jest to efektem nieterminowych płatności ze strony potencjalnych kontrahentów? Oczywiście doskonałą okazją by nie dopuścić do takiego stanu rzeczy jest wykorzystanie a nawet zastosowanie narzędzi typu faktoring, czyli koncepcji jaka może nas ustrzec przed sytuacją, w której nieopłacone faktury na czas, staną się nie lada wyzwaniem. Pewnie, iż zawarcie umowy z faktorem jest korzystne z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy, choć oczywiście znajdą się tacy którzy będą mieli odmienne zdanie na ten temat, nie zmienia to jednak faktu, że faktoring posiada ogromne rzesze zwolenników...

przeczytaj resztę

Reklama małych firm w internecie – czy z małym budżetem ma to sens ? – raklama w internecie

Stosunkowo nie duża liczba właścicieli małych oraz średnich firm wierzy , że w internecie można jeszcze przeprowadzić skuteczną kampanie reklamową w internecie. Oczywiście , jeśli mamy wygórowane wymagania odnośnie zasięgu naszej kampanii , przy bardzo małych nawet jak na niewielką firmę środkach finansowych to na pewno możemy być zawiedzeni , jednak w przypadku gdy zależy nam aby jednostkowa cena pozyskania klienta była znacznie niższa (nawet o pięć do ośmiu razy) niż w przypadku zlecenia tego agencji reklamowej , to na pewno przy niewielkich kwotach finansowych oraz poświęcenia odrobiny czasu możemy taką kampanie przeprowadzić...

przeczytaj resztę

Spekulacja giełdowa – czy ma zły wpływ na gospodarkę ? – giełda

Na samym początku wyjaśnijmy sobie czym jest spekulacja. Spekulacja jest to styl inwestowania krótkoterminowego , którego celem jest szybkie wzbogacenie się. Generalnie rzecz biorąc na rynkach giełdowych (na przykładzie giełdy papierów wartościowych) mamy do czynienia z dwoma rodzajami graczy. Pierwszy z nich to tak zwani spekulanci , natomiast drudzy to inwestorzy fundamentalni. A więc zacznijmy od tych drugich. Inwestor fundamentalny to taki kupujący spółkę na podstawie danych fundamentalnych , na podstawie których da się oszacować mniej więcej wartość spółki , oraz na podstawie perspektywy na dalsze wzrosty. Oczywiście ten drugi czynnik nie jest czynnikiem wymiernym i opiera się jedynie na opiniach ekspertów co do możliwości dalszego wzrostu spółki oraz prognoz dla branży...

przeczytaj resztę

Czy na piłce nożnej w Polsce da się zarobić ? – zarobek

Piłka nożna to ogromny biznes , który na całym świecie generuje setki miliardów euro obrotu , a sama polska liga , która jest uważana za typowego średniaka europejskiego generuje , również nie mało , gdyż w obecnym sezonie budżety wszystkich drużyn ekstraklasy mają szansę przekroczyć magiczną barierę pół miliarda złotych , co jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Co prawda , wiele wskazuje , że będzie to tylko i wyłącznie jednorazowy wysoko spowodowany awansem mistrza Polski Legii Warszawa do Ligi Mistrzów dzięki czemu mogła Ona zwiększyć swój budżet o bardzo potężny jednorazowy zastrzyk finansowy wynoszący w tym roku około ćwierć miliarda złotych...

przeczytaj resztę

Kłopoty firm w czasie ich szybkiego rozwoju – firma warszawa

Mało kto wie , ale jednym z głównych problemów firm szybko rozwijających się jest właśnie odpowiednie zarządzanie w czasach szybkiego rozwoju. Wyobraźmy sobie sytuację ,że firma mająca co raz to większe przychody planuje zrobić duży krok na przód inwestując w nowe maszyny i urządzenia tak aby zwiększyć poziom produkcji i zwiększyć sprzedać. Firma bierze więc kredyt na część inwestycji , pozostała część finansowana jest więc ze środków własnych. Pełen cykl inwesycyjny przy budowie czy też rozbudowie fabryki trwa przeważnie minimum kilkanaście miesięcy tak więc , zanim firma rozbuduje swoją fabrykę oraz zwiększy sprzedaż będzie musiała na bierząco spłacać kredyt inwestycyjny oraz regulować wszystkie inne zobowiązania , w tym również te podatkowe...

przeczytaj resztę

Jak może wyglądać Rozmowa kwalifikacyjna?

Każda osoba, która starała się o pracę brała udział przynajmniej w jednej rozmowie kwalifikacyjnej. Jednak każdy Rozmowa kwalifikacyjna może być zupełnie inna. Dotyczy to między innymi formy prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Z jednej strony taka rozmowa może być prowadzona w formie bezpośredniego spotkania a jednocześnie może być również prowadzone telefonicznie. Oczywiście forma poradzenia rozmowy kwalifikacyjnej będzie wpływała na to, jak będzie ona przebiegła. Jednak do każdej

przeczytaj resztę

Teza o bezproduktywnym charakterze wydatków publicznych

Teza, że wydatki publiczne oznaczają bezpowrotne przepadanie części zasobów, które stoją do dyspozycji kraju w danym okresie, jest do pewnego stopnia uzasadniona, gdyż część wydatków budżetowych rzeczywiście nie przynosi bezpośrednich efektów w postaci przyrostu PKB. Jest to zresztą oczywiste, gdyż władze publiczne nie prowadzą działalności gospodarczej. Podkreślałem to już wcześniej, zwracając uwagę na fakt, że państwo potrzebuje dochodów, ale samo nie jest w stanie ich wytworzyć. W istocie, klasyczne wydatki publiczne – a więc wydatki na obronę narodową, bezpieczeństwo wewnętrzne, administrację publiczną – nie zwiększają bezpośrednio PKB. Jednak nawet w tym przypadku trudno nie dostrzegać związku między wydatkami a tempem rozwoju np. przemysłu obronnego, który tworzy PKB. Zupełnie inną sprawą jest czy w ogóle wydatki na te cele nie są bezmyślną dewastacją zasobów gospodarczych kraju, a w skali globalnej – świata. Ocena w tym zakresie jest zdeterminowana wieloma czynnikami, w tym etycznymi, politycznymi, religijnymi itd.

przeczytaj resztę

Rodzaje wydatków publicznych cz. II

Analiza wydatków w przekroju działowym, a nie wykonawczym (resortowym), pozwala określić rzeczywistą alokację środków pieniężnych na dany dział bez względu na to, czy dysponentem środków są władze centralne, władze regionalne czy władze samorządowe. Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce są alokowane przez resort zdrowia, ale przede wszystkim przez budżety wojewodów, a także inne resorty (wojskowa służba zdrowia, kolejowa służba zdrowia, służba zdrowia resortu spraw wewnętrznych itp.). Drugi istotny podział wydatków publicznych to:

przeczytaj resztę

Nadmierny ciężar opodatkowania

Przedstawione podejście ilustrujące zależność między rozmiarami podatku i jego wpływem na ceny produktu A a rozmiarami produkcji (sprzedaży) produktu A wraz z hipotetycznymi skutkami opodatkowania, znajduje pełne zastosowanie do alokacji zasobów. Jest to zupełnie oczywiste, gdyż zasoby te są przedmiotem transakcji rynkowych. Stąd też nałożenie podatku na dany rodzaj zasobów nie może pozostać bez wpływu na jego cenę, a także na zastosowanie w procesach wytwórczych. Jednakże rozłożenie ciężarów podatkowych, jako konsekwencja zastosowania danego czynnika wytwórczego, może kształtować się różnie i jest uzależnione od konstrukcji danego podatku.

przeczytaj resztę

Zasady działania mnożnika

Dla pewności przypomnijmy, że mnożnik k' oznacza wartość k po opodatkowaniu dochodów: do tablicy 6 został on przeniesiony z tablicy 5. Przyrost dochodu narodowego jest rezultatem pomnożenia przyrostu wydatków państwa przez odpowiedni mnożnik k'. Przyrost podatków jest rezultatem pomnożenia przyrostu dochodu narodowego przez przyjętą stopę opodatkowania netto, a przyrost deficytu budżetowego jest wynikiem różnicy między poniesionymi dodatkowymi wydatkami a przyrostem wpływów z tytułu podatków. 2 danych zawartych w tablicy 6 wynika, że nawet w przypadku łącznego zastosowania środków polityki fiskalnej, tzn. wzrostu wydatków budżetowych oraz wzrostu podatków, następuje wzrost dochodu narodowego. Wzrost ten jest silniejszy od wzrostu wydatków. Przyczyną tego jest działanie mnożnika wydatkowego. Dzięki mnożnikowi deficyt budżetowy rośnie, ale w mniejszym stopniu niż wynikałoby to ze wzrostu wydatków budżetowych. Różnice te są spowodowane zmieniającą się krańcową skłonnością do konsumpcji.

przeczytaj resztę

Cechy „dobrej” polityki fiskalnej

Zagadnienie „dobrej” polityki fiskalnej państwa od dawna jest przedmiotem rozważań teoretycznych. Godne uwagi są poglądy Adama Krzyżanowskiego, wedle którego: „Istotą dobrej polityki finansowej jest dążenie do zrównoważenia budżetu bez przeciążenia podatkowego, a więc bez inflacji i bez przeciążenia finansowego w innej formie. Budżet zrównoważony kosztem przeciążenia podatkowego jest tylko chwilowo zrównoważony”3.

przeczytaj resztę

Mechanizm powstawania deficytu budżetowego

Opisując mechanizm powstawania deficytu budżetowego i długu publicznego należy mieć na uwadze strumieniowy charakter dochodów i wydatków budżetowych. Obserwacja funkcjonowania budżetu prowadzi bowiem do wniosku, że jest to urządzenie przypominające – jak to trafnie zauważył S. Bolland – pompę ssąco-tłoczącą8, czyli przyjmujące strumienie dochodów od jednych podmiotów i kierujące je do innych podmiotów. Wyjaśnienie równowagi budżetowej wyłącznie w kategoriach analizy strumieniowej nie jest jednak w pełni możliwe, ponieważ rzadko strumienie dochodów są zgodne pod względem ich rozmiarów i czasu ze strumieniami wydatków. Rezultat porównania tych dwu strumieni można przedstawić w następującej, wysoce zagregowanej, formie:

przeczytaj resztę